KOMÍN
Na čo slúži komín?

Jedným z najdôležiteších predpokladov správneho fungovania krbu je jeho napojenie na komín, so správne zvolenými parametrami. Všeobecne platí, že komín musí spĺňať určité základné kritériá, ako napr. odolnosť voči vysokým teplotám a kyselynám. Na trhu sú dostupné komíny vyrába sa rôznych materiálov, klasické z tehál bez certifikátov, z prefabrikovaných betónových tvárnic s izoláčnou výstelkou a šamotovou vložkou, alebo exteriérové nerezové komíny. Nerezové komíny sa nepoužívajú len v novostavbách, ale inštalujú sa aj pri renováciach starších domov, kde okolnosti nedovoľujú montáž ťažkej konštrukcie.

Aké komíny existujú?